Fitmetdiabetes.nl en bijbehorende academy.fitmetdiabetes.nl leveren op geen enkele manier medisch advies, diagnoses en behandelingen voor diabetes type 1 of overige condities.

Hoewel alle informatie en diensten gebaseerd zijn op kwalitatief wetenschappelijk onderzoek, informatie uit vooruitstrevende zorginstanties en eigen ervaringen, ben ik geen arts en heb ik ook geen medisch diploma. Ik ben daarmee dan ook niet verantwoordelijk voor de wijzigingen die jij doorvoert in je behandeling en levensstijl.

Bespreek eventuele wijzigingen in je behandeling voor diabetes type 1 daarom altijd met je arts of diabetesverpleegkundige. Je moet dan ook nooit behandeling uitstellen, negeren of stoppen op basis van de informatie op deze site.