Voor mijn achtergrond- en snelwerkende insuline heb ik eigenlijk altijd, zonder het stellen van vragen, klakkeloos het advies van mijn verschillende diabetesverpleegkundigen aangenomen. Probleem hierbij is dat niemand mijn lichaam, levensstijl en (sport)doelen beter weet, dan ikzelf. Pas toen ik zélf onderzoek ging doen naar alle insulines, wist ik pas écht een flinke stap te zetten in het behalen van betere bloedsuikers… Zie de video hieronder waarom! 


Ik heb geen medische diploma’s en ben geen arts. Om wijzigingen in je regime voor diabetes management toe te passen, adviseer ik je om contact op te nemen met je diabetesverpleegkundige. Ik ben dan ook niet verantwoordelijk voor evt. gevolgen n.a.v. wijzigingen in jouw regime na het zien van deze video.