Diabeter ziekenhuis Rotterdam

Diabeter heeft er een nieuwe patiënt bij! Na een wachtlijst van vier maanden voor dit ziekenhuis dat volledig is gespecialiseerd in diabetes, heb ik mijn eerste afspraak gehad. Meerdere lezers waren benieuwd naar hoe ik het overstappen naar Diabeter heb ervaren. Daarom heb ik besloten mijn eerste indruk te delen in een blog.

Uit respect voor privacy noem ik geen namen van huidige en vorige verpleegkundigen, artsen, andere zorgverleners en mijn vorige ziekenhuizen.

Waarom ben ik overgestapt?

Voordat ik mijn eerste ervaring deel, vertel ik eerst waarom ik van ziekenhuis ben geswitched. De grootste reden voor deze switch is omdat ik mijn vorige ziekenhuis niet voldoende faciliterend vond.

Hiermee bedoel ik uiteraard niet dat ik geen CGM of Closed Loop systeem kon krijgen. Dat kan bij Diabeter ook niet zomaar. Het ging er mij om dat ik niet werd gestimuleerd tot nadenken. Dat er niet gevraagd werd waarom ik zo over bepaalde onderwerpen dacht. En als ik kritische vragen stelde over een mening of behandeling, ik hier geen of geen duidelijk antwoord op kreeg. Hierdoor voelde ik me uiteindelijk niet genoeg begrepen.

Nu geloof ik dat de mensen die mij hielpen in het vorige ziekenhuis hun hart op de juiste plek hadden, dus dat is het niet. Maar misschien was er te weinig tijd (te veel patiënten/werk), of had ik gewoon andere verwachtingen. Either way: het was voor mij reden voor een overstap.

Mijn eerste afspraak

Na een behoorlijke wachtlijst van vier maanden was ik officieel patiënt bij Diabeter. Alvorens mijn eerste afspraak werd mij verteld dat ik een ‘versneld’ instroomprogramma zou krijgen. Deels via fysieke afspraken, deels via videobellen (i.v.m. corona). Videobellen in plaats van een fysieke afspraak is trouwens altijd mogelijk, als je eenmaal volledig bent ingestroomd.

Op 12 januari 2021, stond de kennismaking met mijn verpleegkundige én internist op de planning. De diëtist moet ik nog ontmoeten. Voor mij is deze ‘teamaanpak’ overigens nieuw; ik schakelde in het verleden alleen met een diabetesverpleegkundige (met uitzondering van een specialist, als ik daar naartoe werd doorverwezen).

Gedurende mijn eerste afspraak bij Diabeter werd duidelijk dat ik iedereen uit het team (per mail) individueel kon aanspreken op zijn/haar expertise, mocht ik daartoe behoefte hebben. Voor mij is dit fijn, want ik hou van korte lijntjes. Ik wil zelf de boodschap brengen en de vragen kunnen stellen waar nodig. Hiervoor wil ik niet afhankelijk zijn van een ander.

De gesprekken

Voor een goede klik vind ik het fijn als ik weet met wie ik aan tafel zit. Wat het verhaal van de persoon tegenover mij is. Uiteraard draaide deze eerste kennismaking vooral om het juist en volledig verwerken van mijn informatie in het systeem, maar zowel de verpleegkundige als internist hebben zich ook persoonlijk voorgesteld. Het geeft mij een beeld waarom ze doen wat ze doen, en dat wekt vertrouwen.

Waar ik vooral over te spreken ben, is dat er in beide gesprekken goed werd doorgevraagd waarom ik een bepaalde opvatting, mening of overtuiging had. Een concreet voorbeeld: ik gaf aan dat ik de behoefte heb om dezelfde resultaten te behalen (88% Time in Range), maar tegenover minder moeite. Er werd goed doorgevraagd waarom ik dan deze resultaten wilde behalen. Waar die behoefte vandaan kwam. Wat mijn motivatie hiervoor was.

Mijn antwoorden daarop zijn voor deze blog niet relevant, maar het gaat erom dat ik het goede gesprekken vond die niet oppervlakkig waren. Dat belooft veel goeds.

Het vervolg

Het instroomprogramma is vooral bedoeld om informatie over mij te vergaren. Niet alleen als het gaat om mijn ‘diabetesstatistieken’, maar ook over wie ik ben, wat diabetes voor mij betekent, en wat ik wil. En dat neemt Diabeter serieus. Tijdens mijn eerste bezoek heb ik een map ‘huiswerk’ meegekregen, met daarin opdrachten die het ziekenhuis onder andere een beeld geven over hoe ik emotioneel met diabetes omga.

Na het instroomprogramma wordt er met de verzamelde informatie door alle teamleden een behandelplan opgesteld. Dit plan wordt, zo is mij verteld, vervolgens voorgelegd en besproken met mij. Op deze manier word ik dan ondersteund in het maken van een keuze voor mijn behandeling.

Hoe dat eruit ziet, dáár kan ik nu nog helemaal niets over delen. Ik heb nog zo’n 4 á 5 afspraken hiervoor te gaan.

Mijn eerste indruk van Diabeter

De aanpak van Diabeter oogt doordacht, integraal en uitgebreid. Dit dankzij de team-aanpak, individuele bereikbaarheid en het feit dat er ook rekening wordt gehouden met het emotionele en psychologische aspect van diabetes. Ook de eerste gesprekken lijken veel goeds te beloven, vooral als het gaat om het gespreksniveau (dankzij goed doorvragen) en de achtergrond van de zorgverleners. Hiermee kan ik zeggen dat mijn eerste indruk van Diabeter positief bevalt.

Uiteraard deel ik zodra mogelijk ook hoe de totale ervaring uiteindelijk bevalt. Dat gebeurt hier en/of via mijn Instagram.

Ga of wil jij ook naar Diabeter? Deel met mij in de reactie hieronder waarom!