Dexcom G6 presenteren

€1.680. Dat is het bedrag wat ik zelf (!) neer heb gelegd voor 6 maanden aan Dexcom G6 sensoren en zenders. De doos met materialen kwam vorige week binnen en nog geen 30 minuten later kreeg ik ineens een telefoontje vanuit het ziekenhuis: “Goed nieuws, je hebt recht op een Dexcom en krijgt de CGM vergoed!”⁠ 

Húh? Wát? Ik wist niet wat ik hoorde. Op papier kom ik toch niet in aanmerking voor de criteria voor een CGM?! In de praktijk natuurlijk wel – iedereen heeft feitelijk in zekere zin last van ‘hypo-unawareness’ -, maar hoe kon dit? En ik ben niet de enige; op social media zie ik steeds meer mensen die eerst géén CGM konden krijgen, maar nu wél. ⁠

Het LIJKT er nu dus op sommige zorgverzekeraars groen licht geven voor een CGM en daarmee eerder het licht zien dan Zorginstituut als we het hebben over de voordelen van deze techniek voor zowel de zorgkosten als kwaliteit van leven voor de patiënt. ⁠

Zo publiceerde Diabetesvereniging Nederland vorige week ook al een artikel waaruit blijkt dat je een ‘individuele uitzondering’ kan aanvragen voor CGM-vergoeding, inclusief een stappenplan om dit te doen. Lukt dit niet, dan kun je hen zelfs inschakelen als bemiddelaar. ⁠

Knok voor een CGM!

Als je ziet welk bedrag ik voorheen zelf over had voor een CGM, dan mag het duidelijk zijn hoe veel waarde ik hecht aan dit systeem. Ik wil daarom jullie allemaal vragen om a.u.b. gebruik te maken van de mogelijkheid om een CGM aan te vragen op individuele basis en Diabetesvereniging Nederland hierbij te betrekken als dit nodig blijkt. ⁠

Het is het waard om ervoor te vechten, trust me. ⁠

P.s. Ik had het geluk dat ik de kosten die ik heb gemaakt voordat ik de CGM vergoed kreeg, terug kon terugkrijgen! ⁠